Hiv Og Aids 2

Hiv (humant immunsvikt-virus) er et virus som svekker immunforsvaret hos mennesker, og smitter ved blodoverføring, sex, eller fra mor til barn. Det finnes ingen kur for å bli kvitt viruset, men det finnes i dag gode medisiner som gjør at man kan leve med viruset uten å bli syk eller smittsom.

 

Hvis hiv-infeksjon ikke behandles, vil man før eller siden utvikle aids (aquired immune deficiency syndrome eller ervervet immunsvikt syndrom), en samlebetegnelse for sykdommer som skyldes svekket immunsystem, som soppinfeksjoner, tuberkulose, lungebetennelser og forskjellige kreftsykdommer. Ubehandlet er aids dødelig.

36 millioner mennesker har hiv i verden (WHO)

 

Men nå er det dobbelt så mange i hiv-behandling enn det var i 2012!

Det har aldri vært så mange hiv-pasienter i behandling som nå, og aids-dødsfall har gått ned 45 prosent siden 2005. Dette er takket være hiv-aktivister som gjennom 2000-tallet vant kampen mot legemiddelindustrien og sørget for at billige hiv-medisiner ble tilgjengelige i fattige land

-Marcus

Annonser

Hiv Og Aids

Hiv er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akkurat nå finnes det ingen kurerende behandling for hiv. Viruset kan føre til alvorlig sykdom og død, men det finnes medisiner som holder hiv i sjakk!

Nå i dag, dør over 4000 mennesker. Hver eneste dag. Og nær 40 millioner over hele verden lever med Hiv. Men en dag. Kanskje snart! Så kommer vi til å kurrere Hiv.  40-60 år siden var det flere hundre millioner som døde av hiv og aids.

Vi har kommet langt, og vi er heller ikke ferdig med å fortsette aids forskningen.

  • Thor Arne
Annonser